บริการ
หน่วยงาน

กลุ่มพัฒนา

และส่งเสริมการขนส่งสินค้า

กลุ่มพัฒนา

และส่งเสริม

การขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ส่วนสถานีขนส่งสินค้า

ส่วนสถานี

ขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า

ส่วนประกอบ

การขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ความร่วมมือในการควบคุมดูแลรถบรรทุกสินค้า

Read more ...
10 ครั้ง
11 ธ.ค. 2561
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดการขนส่งวัตถุอันตรายในเส้นทางจัดกิจกรรม “ Bike อุ่นไอรัก”

Read more ...
544 ครั้ง
08 ธ.ค. 2561
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลลอยกระทง พ.ศ.๒๕๖๑

Read more ...
90 ครั้ง
12 พ.ย. 2561
งานสัมมนา
16
พย

กลุ่มพัฒนาฯ

สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ "(ร่าง) มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)"

29
สค

กลุ่มพัฒนาฯ

Twist Lock : Safety Check Safety Life

28
สค

กลุ่มพัฒนาฯ

งานสัมมนาประชาสัมพันธ์ "ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)

16
สค

กลุ่มพัฒนาฯ

สัมมนา “ติดตามสถานการณ์ขนส่ง ในอนุภูมิภาค GMS”