บริการ
สืบค้นข้อมูล
หน่วยงาน
  • กลุ่มพัฒนา
    และส่งเสริมการขนส่งสินค้า
  • ส่วนสถานี
    ขนส่งสินค้า
  • ส่วนประกอบ
    การขนส่งสินค้า
ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย

อ่านต่อ ...
228
13 พ.ย.
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

Download เอกสาร ! ขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งเข้าร่วมประชุมมาตรการยกระดับความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตราย (เชื้อเพลิง)

อ่านต่อ ...
428
4 พ.ย.

Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2563

อ่านต่อ ...
103
16 พ.ย.
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผูประกอบการขนส่งปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านต่อ ...
135
9 ต.ค.

Card image cap
ส่วนสถานีฯ

รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าเยี่ยมชมสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า

อ่านต่อ ...
116
9 ต.ค.
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

กรมการขนส่งทางบก จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชี

อ่านต่อ ...
407
30 ก.ค.

ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย

อ่านต่อ ...
228 ครั้ง
13 พ.ย. 2563
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2563

อ่านต่อ ...
103 ครั้ง
16 พ.ย. 2563
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าเยี่ยมชมสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า

อ่านต่อ ...
116 ครั้ง
09 ต.ค. 2563
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

Download เอกสาร ! ขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งเข้าร่วมประชุมมาตรการยกระดับความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตราย (เชื้อเพลิง)

อ่านต่อ ...
428 ครั้ง
04 พ.ย. 2563
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผูประกอบการขนส่งปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านต่อ ...
135 ครั้ง
09 ต.ค. 2563
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

กรมการขนส่งทางบก จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชี

อ่านต่อ ...
407 ครั้ง
30 ก.ค. 2563
งานสัมมนา
10
พย

ส่วนประกอบการฯ

(เฉพาะบุคลากรกรมการขนส่งทางบก เท่านั้น) การอบรมการใช้งานระบบงานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อ่านต่อ..

29
ตค

กลุ่มพัฒนาฯ

ทดสอบ2 อ่านต่อ..

07
ตค

กลุ่มพัฒนาฯ

10
พค

กลุ่มพัฒนาฯ

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)” 10 พ.ค. 2562 อ่านต่อ..

อ่านทั้งหมด