บริการ
หน่วยงาน

กลุ่มพัฒนา

และส่งเสริมการขนส่งสินค้า

กลุ่มพัฒนา

และส่งเสริม

การขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ส่วนสถานีขนส่งสินค้า

ส่วนสถานี

ขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า

ส่วนประกอบ

การขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

สัมมนา“ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)” ครอบคลุมการขนส่งทางถนนทุกประเภท

อ่านต่อ ...
16 ครั้ง
22 ม.ค. 2562
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

สัมมนา "สร้างโอกาสทางการแข่งขันด้านการขนส่งด้วยมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ"

อ่านต่อ ...
47 ครั้ง
15 ม.ค. 2562
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

เน้นย้ำ ! ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกในการ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

อ่านต่อ ...
206 ครั้ง
30 ธ.ค. 2561
งานสัมมนา
21
มค

ส่วนประกอบการฯ

สัมมนาหัวข้อ “ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)” อ่านต่อ..

14
มค

กลุ่มพัฒนาฯ

สัมมนาประชาสัมพันธ์ “สร้างโอกาสทางการแข่งขันด้านการขนส่งด้วยมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ” อ่านต่อ..

16
พย

กลุ่มพัฒนาฯ

สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ "(ร่าง) มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)" อ่านต่อ..

29
สค

กลุ่มพัฒนาฯ

Twist Lock : Safety Check Safety Life อ่านต่อ..

อ่านทั้งหมด