สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสมัครสมัครขอรับรองคุณภาพ ฯ จะต้องใช้ User Name และ Password ที่ลงทะเบียนผ่านระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก