ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ...16/2/2561 14:21:46
ซักซ้อมความเข้าใจการใช้ใบรับรองแพทย์สำหรับใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถห...31/1/2561 14:59:12
ขอความร่วมมือเสริมสร้างความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก...26/1/2561 16:15:04
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Form i-Found)...17/1/2561 10:04:49
บัญญัติ 10 ประการสำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก...16/1/2561 17:07:28
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อ...16/1/2561 13:28:12
กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้ม!! ความพร้อมรถบรรทุกเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า...10/1/2561 11:12:50
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561...8/12/2560 9:17:51
ตั้งแต่ 2 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงฯ...7/12/2560 15:24:26
แจ้งเหตุ ร้องเรียน ความเร็วรถและอื่นๆ ติดตามรถสาธารณะ แบบ Real Time ได้ตลอด 24 ชม....6/12/2560 11:18:50