การประชุม "การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก"...     การประชุม “การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก"...     ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเท...     แจ้งเหตุ ร้องเรียน ความเร็วรถและอื่นๆ ติดตามรถสาธารณะ แบบ Re...     ตั้งแต่ 2 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีเ...     ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดลักษณะ สี ขนาด จำนวน และต...    
  อ่านข่าวทั้งหมด
เกี่ยวกับ Thai Truck center
สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2271-8490 , 0-2271-8888 ต่อ 4705,4706 มือถือ 08-3583-6532
อีเมล์ thaitruckcenter@dlt.go.th, develop_dlt@hotmail.com